AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzea.korczyna.pl%2Fstrona%2Fdane-kontaktowe-gzea&chs=350x350&chld=L|4

Dane kontaktowe GZEA

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Korczynie

ul. Rynek 14

38-420 Korczyna

tel./fax 13 43 54 020, 13 43 88 112

e-mail: gzeas@korczyna.net, gzeas@korczyna.pl

kierownik jednostki - Adolf Kasprzyk

główna księgowa - Patrycja Gonet

pracownicy na stanow. ekonom.-administracyjnych: Agata Pietrasz, Agata Krzywdzińska, Katarzyna Kwolek, Andrzej Ginalski.

 

Inspektor ochrony danych:
Patrycja Kaczmarczyk-Hap
Podziel się: